BVCRYPTO

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ İZİN BEYANI

Bu beyanı onaylayarak, BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (“BV”) ve/veya iş ortakları tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, BV’ye sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim (e-posta ve telefon) vasıtasıyla SMS/kısa mesaj, telefonla arama, otomatik makinelerden arama, anlık bildirim, sosyal medya, online reklam ağları, e-posta, mobil uygulama ve diğer tüm iletişim araçları üzerinden tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları, duyurular ve burada sayılmayan ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamalarının iletilmesi ve doğrudan veya dolaylı dijital pazarlama faaliyetlerinin (retargeting, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya pazarlaması, mobil ve e-posta pazarlama vb.) gerçekleştirilmesi, kitle hedeflemesinin yapılabilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine rıza veriyorum. Sayılan amaçlarla sınırlı olarak sağladığım bilgilerimin BV’nin hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

Tarafımca verilmiş bu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu, bu doğrultuda ret bildirimimi ticari elektronik iletinin gönderildiği iletişim kanalıyla, kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabileceğimi ve reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul ederim.